Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners Alexandra Vermeulen en Marieke Smit.

Marieke Smit loopt al een poosje mee bij UBR|Bedrijfszorg. Ooit begonnen als bedrijfsmaatschappelijk werker, is zij nu, naast Henny Schrauwers, een van de coördinatoren van het Netwerk Vertrouwenspersonen. Het netwerk telt ruim 500 leden en bestaat naast vertrouwenspersonen ook uit integriteitscoördinatoren.

Verbinden

Als we vragen naar het doel van het netwerk geeft Marieke direct aan dat het verbinden van de vertrouwenspersonen om samen een community te vormen haar belangrijkste doel is. Het LOC (de leer- en ontwikkel campus van UBR) is daar een mooi platform voor. Een centrale plaats om informatie te bundelen en te delen.

Samenwerking met Kennispunt Integriteit

Marieke is erg blij met de samenwerking met het Kennispunt Integriteit. Sowieso staat samenwerken hoog in het vaandel bij haar. We zijn als UBR-P tenslotte één loket voor onze klanten.
Om te beginnen dient het Kennispunt Integriteit vaak als vraagbaak voor vertrouwenspersonen. Ze kunnen er sparren over arbeidsjuridische problemen van hun melder. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘Ik wil naar de bedrijfsarts, maar mijn leidinggevende houdt dit tegen. Wat zijn mijn rechten'. Alexandra Vermeulen, trekker van het Kennispunt Integriteit, vertelt dat deze vorm van dienstverlening afwijkt van de reguliere praktijk. Normaal adviseert het Kennispunt de werkgever, maar in dit geval dus indirect (via de vertrouwenspersonen) de werknemer.

Basisopleiding vertrouwenspersonen

Een andere, belangrijke samenwerking uit zich volgens Marieke in de basisopleiding voor vertrouwenspersonen. Twee van de vier modules van de basisopleiding worden door het Kennispunt Integriteit gegeven. Neem de module Klachtrecht. Het is voor vertrouwenspersonen ongelofelijk belangrijk om te weten hoe deze regeling werkt. Natuurlijk probeert een vertrouwenspersoon zaken in eerste instantie op te lossen in een goed gesprek. Maar je kunt niet altijd voorkomen dat iets uitloopt op een klachtenprocedure.
De tweede module die door het Kennispunt wordt gegeven is integriteit. Volgens Marieke hoeven we in deze tijd niet te vertellen hoe belangrijk dat onderwerp is. Alexandra geeft die module waarin ook een stukje basiskennis rechtspositie wordt gegeven. Doel is om vertrouwenspersonen handvatten te geven waarmee zij hun melders weer kunnen helpen. Vanzelfsprekend komt ook de Gedragscode Integriteit Rijk aan bod. Alexandra vindt de interactie tijdens de modules erg leuk. Er wordt veel casuïstiek besproken. Vertrouwenspersonen zijn heel eager om te leren. Dat komt ook omdat zij niet aangewezen worden voor deze rol, maar zelf hun hand opsteken. Dat maakt dat je met een groep mensen van doen hebt die ook goed willen doen voor anderen. En daarom graag van de hoed en de rand weten.
Overigens stappen ervaren vertrouwenspersonen nog weleens in bij een training. Even de kennis opfrissen kan nooit kwaad. En laatst was er zelfs iemand die vanuit Canada aan de training mee deed, vult Alexandra aan. Superleuk! Diegene moest overigens wel om vier uur opstaan!

Begeleide intervisies

Het netwerk biedt begeleide intervisies. En hier draagt het Kennispunt Integriteit aan bij door intervisie groepen te begeleiden. De intervisiegroepen zijn altijd heel divers samengesteld. Het Kennispunt is één van de vaste begeleiders van zo’n groep.
Het is erg belangrijk voor vertrouwenspersonen om te leren van elkaars situatie. Goed om jezelf scherp te houden. Te reflecteren op de kleuring die je aan zaken geeft.

Samenwerking

De plezierige samenwerking met het netwerk vertrouwenspersonen wordt verder geïntensiveerd. Marieke vertelt dat zij gaat deelnemen aan de reguliere teambijeenkomsten van het Kennispunt zodat de lijnen nog korter worden. Zo wordt er in het Kennispunt op dit moment gesproken over de benoeming van vertrouwenspersonen. Het betreft een opdracht van het Interdepartementaal Platform Integriteitsmanagement aan het Kennispunt. Het IPIM wil de rol van vertrouwenspersonen verder professionaliseren. En meer eenduidigheid brengen in de benoeming van vertrouwenspersonen. Het Kennispunt is gevraagd om daar een voorzet voor te doen. Alexandra krijgt vanuit het netwerk waardevolle input om deze vragen te gaan beantwoorden.

Een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking waarbij het Kennispunt Integriteit echt bijdraagt aan de dienstverlening naar het IPIM en het netwerk vertrouwenspersonen.