Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners Natalie Bouwer en Dennis Tuit.

Dennis Tuit P&O (regisseur bij RVO) heeft onlangs een impactvolle reorganisatie uitgevoerd waarbij hij de hulp heeft ingeroepen van het Kennispunt Reorganiseren. Hij deelt graag zijn ervaringen in dit artikel.

Natalie Bouwer, trekker van het Kennispunt Reorganiseren, was in het proces letterlijk en figuurlijk een kennispunt. Zij werkt al jaren als jurist voor EZK en kent de mores binnen dit departement. Als spin in het web regelt zij ook makkelijk lijntjes naar andere organisatieonderdelen. Bijvoorbeeld naar het Kennispunt Financiële Rechtspositie voor het berekenen van financiële gevolgen van de reorganisatie voor medewerkers.

Dennis Tuit P&O adviseur RVO

Dennis heeft een uitdagende reorganisatie bij RVO achter de rug. Namelijk de uitplaatsing van het facilitair bedrijf naar centrale dienstverleners zoals FM Haaglanden, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. “Omdat RVO meerdere locaties heeft, hadden wij het ‘geluk’ dat we met drie CDV’s mochten samenwerken. Dat maakt het wel iets complexer. Maar ook daar hadden we veel hulp aan de kennis van Natalie. Zij schakelde bijvoorbeeld makkelijk met haar collega juristen die voor FM Haaglanden werken. Op die manier kregen we een eenduidige manier van werken. Dat hielp enorm”.

Dynamiek

Wat tegenvalt bij een dergelijke reorganisatie is de planning. Met name omdat je met meerdere medezeggenschapsorganen te maken hebt. En op de tijdsplanning van zo’n orgaan bij een andere organisatie heb je geen invloed. Gelukkig is dit proces goed verlopen.
Daarnaast hadden we hier te maken met medewerkers op locatie die ook tijdens de pandemie gewoon doorwerkten. Die kregen het voorstel om de bijeenkomsten via Webex te volgen. Dat gaf onrust. Vandaar dat toch besloten is tot live bijeenkomsten op de diverse locaties. Het is echt een aandachtspunt om de medewerkers als doelgroep in het oog te houden. Een reorganisatie is een ingewikkeld samenspel tussen allerlei verschillende partijen, van vakbonden, OR, projectleiders en zeker medewerkers. Het is dan echt een kunst om deze groepen goed te laten aansluiten en mee samen te werken. Het Kennispunt geeft daarbij prima advies wat het beste bij een situatie past.
Alhoewel het niet de eerste keer is dat Dennis met dit bijltje hakt, heeft iedere reorganisatie weer zijn eigen dynamiek. En daarin kan gevaar schuilen dat je denkt: ‘ik ken het wel, ik weet het wel’ en ‘we gaan het gewoon weer op dezelfde manier doen’. Maar zo werkt het dus niet. In grote lijnen is het hetzelfde, maar de ene reorganisatie verloopt veel formeler of juist flexibeler dan de andere. Daarin moet je altijd je weg zoeken

Intensieve samenwerking

Binnen RVO is een werkgroep reorganiseren aan de slag. Het Kennispunt maakt deel uit van deze werkgroep. Ze kijken aan het begin van het jaar naar de planning (gedurende een jaar lopen er tussen 10-20 grotere en kleinere reorganisaties). Wat betekent dat voor de capaciteit en welke juridische expertise is er nodig? Aan elke reorganisatie wordt gelijk een naam vanuit RVO en een juridisch expert vanuit UBR|AAA gekoppeld.
De werkgroep zorgt voor een professionalisering van de reorganisaties. Ze zorgen dat er zoveel mogelijk volgens vaste formats gewerkt wordt. Het Kennispunt heeft hier een belangrijke rol in. En dat geldt zeker voor het overbrengen van kennis en expertise op de P&O adviseurs. Daar is echt een slag geslagen door de trainingen die het Kennispunt gegeven heeft. Dennis concludeert dat hij door hun intensieve samenwerking Natalie als een collega beschouwt. Mooi compliment!
 

Regie

We zien dat alle kennis en kunde van het Kennispunt Reorganiseren bij RVO samenkomen: het opleiden van nieuwe medewerkers, adviseren op individuele casuïstiek als dat aan het eind van een reorganisatie aan de orde is. Advisering over het proces, niet alleen binnen het juridisch kader maar ook de praktische handvatten. 

Kundige handen

"Een reorganisatie moet multidisciplinair worden uitgevoerd. Het Kennispunt Reorganisatie neemt de regie en legt de lijnen naar bijvoorbeeld organisatie-inrichting en loopbaan- en talentontwikkeling. Kortom, je reorganisatie is bij het Kennispunt Reorganiseren in kundige handen", aldus Dennis Tuit.