Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners: Marie-Louise van Wegen en Pieter van der Pas

Pieter van der Pas, HR adviseur van PI Grave, wijst zijn medewerkers graag de weg naar het KFR. Het Kennispunt Financiële Rechtspositie is ons enige Kennispunt dat naast werkgevers (lijnmanagement en HR-adviseurs) ook medewerkers adviseert. 

Vertrouwen

Pieter vindt het belangrijk dat zijn medewerkers vertrouwen hebben in de dienstverlening van het KFR. Dit is namelijk een zwaarwegend aspect bij het voeren van een gesprek over je financiën. Door de afstand die het KFR van de werkgever heeft, is het makkelijker dit vertrouwen te winnen. Belangrijk want de adviseurs moeten vaak op zoek naar de vraag achter de vraag die eigenlijk gesteld wordt. Medewerkers hebben doorgaans weinig financiële kennis, zeker als het over hun pensioen gaat. Je neemt dan mogelijk een beslissing, die financieel verkeerd uitpakt. Medewerkers moeten toekomstplannen maken en vooruit kunnen kijken. Het KFR geeft inzicht in wat wel en niet mogelijk is. En dat biedt perspectief. 

SBF-regeling

Binnen DJI onderscheiden we medewerkers die niet of nauwelijks met gedetineerden in aanraking komen en medewerkers die dat wel doen. Die laatste groep heeft een substantieel bezwarende functie. Daarvoor geldt binnen DJI een regeling waarbij je eerder kunt stoppen met werken of minder kunt gaan werken. Je krijgt een uitkering van je werkgever, een soort pre-pensioen.
Als je als medewerker wilt weten hoe jouw financiële plaatje eruitziet, kan je naar mijn-ABP gaan. Probleem is dat ABP alleen doorrekent op basis van je AOW-leeftijd. Als je gebruik maakt van de SBF-regeling, geeft mijn-ABP een verkeerd inzicht. Vandaar dat Pieter medewerkers adviseert om hiervoor het KFR in te schakelen.
 

Gesprek op locatie

In het verleden werden de gesprekken met de adviseurs van het KFR in Den Haag gevoerd. Tegenwoordig wordt dit op locatie geregeld. Gedurende de corona-crisis zijn online gesprekken gelukkig ook mogelijk. Medewerkers zijn altijd enthousiast als ze een gesprek met het KFR hebben gehad. Want ze hebben inzicht en perspectief gekregen. Duidelijkheid in wat kan en ook in wat niet kan. Daarom is het belangrijk dat medewerkers dit soort gesprekken tijdig voeren. Dan ben je in staat om toekomstplannen voor de maken. En de financiële helderheid die je hebt gekregen geeft rust. Je hebt dan een betere balans in je werk. Managers zouden zich dat meer moeten realiseren.

Dejuridiseren

Het KFR wordt ook bij andere zaken betrokken. Bijvoorbeeld als er noodgedwongen afscheid van een medewerker genomen moet worden. De medewerker wil dan weten wat de financiële consequenties zijn. Datzelfde geldt bij Van-Werk-naar-Werk trajecten. En niet alleen voor medewerkers, ook leidinggevenden en HR-adviseurs zijn regelmatig onvoldoende op de hoogte.

Wanneer iemand dreigt afgekeurd te worden, schakelt Pieter ook het KFR in. Omdat het dan zeker goed is om met een deskundige te praten.  Vaak zijn mensen bang voor hun inkomen. Dat is terecht, maar het KFR kan in ieder geval rust geven door duidelijkheid te verschaffen.

Een ander ‘voordeel’ dat Pieter benoemd is dat een gesprek met het KFR dejuridiserend kan werken. Bijvoorbeeld bij een dreigend ontslag wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Als de financiële feiten door een expert van het KFR op een rijtje zijn gezet, neemt een medewerker een overwogen beslissing. Bijvoorbeeld door de eer aan zichzelf te houden en gebruik te maken van de SBF-regeling.

De helpdesk van het KFR voor werkgever en medewerker is iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 06-15338279

Aanbeveling van Pieter: neem als HR-adviseur eens wat vaker contact op met het KFR. Ze kunnen je op veel vlakken verheldering geven. Het voorkomt dat je medewerkers iets toezegt dat niet klopt of een regeling voorstelt die onverwacht veel geld kost. En ze geven ook goede trainingen voor HR-adviseurs op dit gebied!

Financieel fit

Gelukkig is er steeds meer aandacht om mensen niet alleen fysiek en mentaal maar ook financieel fit te houden. Het KFR heeft hier een belangrijke rol in, aldus Pieter.