Tekst Anya Loeve in gesprek met Rutger Stelwagen.

Welkom! Een magazine over UBR|AAA. Je kent ons natuurlijk van de arbeidsjuridische dienstverlening. Maar we doen zoveel meer. Ik vertel je er graag over. Bijvoorbeeld wat Kennispunten voor je doen. Over de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk en de multidisciplinaire samenwerking met andere UBR-P onderdelen in het Startpunt Herplaatsing. Wat onze ambities zijn en waar we in de toekomst willen staan. Maar bovenal neem ik je graag mee in onze belofte: dat wij als juridisch partner voor goed werkgeverschap samen met je optrekken!

Pittige jaren

Toen ik begon bij UBR|AAA, stond de organisatie aan de vooravond van een aantal uitdagende klussen. Om er één te noemen: de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Onze arbeidsjuristen moesten zich verder specialiseren in het civiele arbeidsrecht door het volgen van een postacademische leergang. Parallel aan dit traject werden alle HR-adviseurs binnen het Rijk via masterclasses door ons opgeleid in het arbeidsrecht. Daarnaast zijn in deze periode alle leidinggevenden door middel van verdiepende presentaties op de hoogte gebracht van de gevolgen van de Wnra en de komst van de CAO Rijk. De masterclasses voor de HR-adviseurs bleken overigens de voorloper van de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk te zijn.

Dit zegt Dennis Tuit RVO: "Je reorganisatie is bij het Kennispunt Reorganiseren in kundige handen".

Klantenteams en kennispunten

Vrijwel tegelijk met de invoering van de Wnra zijn we gaan werken in klantteams en werden de kennispunten verder geprofessionaliseerd. Kennispunten zijn bedoeld om diepgaande kennis op te bouwen op een bepaald vakgebied, zoals reorganiseren of integriteit. De juristen van een Kennispunt kijken vooruit en voorzien welke ontwikkelingen mogelijke arbeidsjuridische gevolgen hebben, zoals thuiswerken door coronamaatregelen. Hierover formuleren zij adviezen op maat en geven deze proactief en ongevraagd. Ook rijksbreed vertalen ze maatschappelijke ontwikkelingen naar arbeidsjuridische adviezen en communiceren die, zodat leidinggevenden goed geïnformeerd zijn.

De klantteams zijn een bundeling van een aantal juristen per departement. Het klantteam is voor leidinggevenden en HRM-professionals het eerste aanspreekpunt. De adviseurs in het klantteam weten precies wat er op hun departement speelt. Ze reageren snel en gaan uiteraard discreet en vertrouwelijk met de informatie over individuele gevallen om. Tussen de klantteams voor de verschillende ministeries wisselen we regelmatig informatie uit om van elkaars ervaringen te leren. Daardoor hebben wij rijksbrede kennis die we in onze adviezen toepassen. Aan elk klantteam is minimaal één advocaat verbonden zodat de complete arbeidsjuridische dienstverlening gewaarborgd is. 

Ambitities UBR|AAA

Wij streven naar een rijksoverheid waar elke medewerker in een veilige, respectvolle omgeving werkt. Met regels voor arbeidsomstandigheden die begrijpelijk, uniform en goed uitvoerbaar zijn. Met leidinggevenden die de regels juist toepassen en snel op de hoogte zijn van wijzigingen in regelgeving. Een rijksoverheid waar leidinggevenden adequate hulp krijgen zodat arbeidsconflicten zo veel mogelijk voorkomen worden. 
Kortom, een rijksoverheid waar leidinggevenden van alle departementen en uitvoeringsorganisaties hun medewerkers arbeidsjuridisch eerlijk en rechtvaardig behandelen. Hiermee is AAA dé juridisch partner voor goed werkgeverschap voor leidinggevenden bij het Rijk.