Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Deze printvriendelijke versie bevat niet de volledige inhoud van het online magazine, maar alleen de teksten en een beperkte selectie foto´s. Het hele online magazine met alle foto´s, video´s en multimedia kan worden bekeken op:
https://magazines.ubrijk.nl/aaa/2021/01/index

Nog een tip voor het geval u het magazine wil printen: Heeft u een Windows-computer en bekijkt u het magazine met het programma Chrome? Dan adviseren we u voor het afdrukken alleen gebruik te maken van het zogenoemde dialoogvenster (Ctrl+P).

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Juridisch partner voor goed werkgeverschap

Foto van vrouw met bril samen met man van kleur

Tekst Anya Loeve in gesprek met Rutger Stelwagen.

Welkom! Een magazine over UBR|AAA. Je kent ons natuurlijk van de arbeidsjuridische dienstverlening. Maar we doen zoveel meer. Ik vertel je er graag over. Bijvoorbeeld wat Kennispunten voor je doen. Over de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk en de multidisciplinaire samenwerking met andere UBR-P onderdelen in het Startpunt Herplaatsing. Wat onze ambities zijn en waar we in de toekomst willen staan. Maar bovenal neem ik je graag mee in onze belofte: dat wij als juridisch partner voor goed werkgeverschap samen met je optrekken!

Pittige jaren

Toen ik begon bij UBR|AAA, stond de organisatie aan de vooravond van een aantal uitdagende klussen. Om er één te noemen: de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Onze arbeidsjuristen moesten zich verder specialiseren in het civiele arbeidsrecht door het volgen van een postacademische leergang. De nieuwe wetgeving moest ook geïmplementeerd worden in onze formats, zoals modelbrieven, en werkprocessen. Parallel aan dat traject werden alle HR-adviseurs binnen het Rijk door ons opgeleid in het arbeidsrecht. Dit bleek overigens de voorloper van de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk te zijn.

Klantenteams en kennispunten

Vrijwel tegelijk met de invoering van de Wnra zijn we gaan werken in klantteams en werden de kennispunten verder geprofessionaliseerd. Kennispunten zijn bedoeld om diepgaande kennis op te bouwen op een bepaald vakgebied, zoals reorganiseren of integriteit. De juristen van een Kennispunt kijken vooruit en voorzien welke ontwikkelingen mogelijke arbeidsjuridische gevolgen hebben, zoals thuiswerken door coronamaatregelen. Hierover formuleren zij adviezen op maat en geven deze proactief en ongevraagd. Ook rijksbreed vertalen ze maatschappelijke ontwikkelingen naar arbeidsjuridische adviezen en communiceren die, zodat leidinggevenden goed geïnformeerd zijn.

De klantteams zijn een bundeling van een aantal juristen per departement. Het klantteam is voor leidinggevenden en HRM-professionals het eerste aanspreekpunt. De adviseurs in het klantteam weten precies wat er op hun departement speelt. Ze reageren snel en gaan uiteraard discreet en vertrouwelijk met de informatie over individuele gevallen om. Tussen de klantteams voor de verschillende ministeries wisselen we regelmatig informatie uit om van elkaars ervaringen te leren. Daardoor hebben wij rijksbrede kennis die we in onze adviezen toepassen. Aan elk klantteam is minimaal één advocaat verbonden zodat de complete arbeidsjuridische dienstverlening gewaarborgd is. 

Ambitities UBR|AAA

Wij streven naar een rijksoverheid waar elke medewerker in een veilige, respectvolle omgeving werkt. Met regels voor arbeidsomstandigheden die begrijpelijk, uniform en goed uitvoerbaar zijn. Met leidinggevenden die de regels juist toepassen en snel op de hoogte zijn van wijzigingen in regelgeving. Een rijksoverheid waar leidinggevenden adequate hulp krijgen bij arbeidsconflicten, zodat deze zo veel mogelijk voorkomen worden. 
Kortom, een rijksoverheid waar leidinggevenden van alle departementen en uitvoeringsorganisaties hun medewerkers arbeidsjuridisch gelijk en rechtmatig behandelen. Hiermee is AAA dé juridisch partner voor goed werkgeverschap voor leidinggevenden bij het Rijk.

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Kennispunt Reorganiseren - een steunpilaar

Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners Natalie Bouwer en Dennis Tuit.

Dennis Tuit P&O (regisseur bij RVO) heeft onlangs een impactvolle reorganisatie uitgevoerd waarbij hij de hulp heeft ingeroepen van het Kennispunt Reorganiseren. Hij deelt graag zijn ervaringen in dit artikel.

Natalie Bouwer, trekker van het Kennispunt Reorganiseren, was in het proces letterlijk en figuurlijk een kennispunt. Zij werkt al jaren als jurist voor EZK en kent de mores binnen dit departement. Als spin in het web regelt zij ook makkelijk lijntjes naar andere organisatieonderdelen. Bijvoorbeeld naar het Kennispunt Financiële Rechtspositie voor het berekenen van financiële gevolgen van de reorganisatie voor medewerkers.

Dennis heeft een uitdagende reorganisatie bij RVO achter de rug. Namelijk de uitplaatsing van het facilitair bedrijf naar centrale dienstverleners zoals FM Haaglanden, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. “Omdat RVO meerdere locaties heeft, hadden wij het ‘geluk’ dat we met drie CDV’s mochten samenwerken. Dat maakt het wel iets complexer. Maar ook daar hadden we veel hulp aan de kennis van Natalie. Zij schakelde bijvoorbeeld makkelijk met haar collega juristen die voor FM Haaglanden werken. Op die manier kregen we een eenduidige manier van werken. Dat hielp enorm”.

Dynamiek

Wat tegenvalt bij een dergelijke reorganisatie is de planning. Met name omdat je met meerdere medezeggenschapsorganen te maken hebt. En op de tijdsplanning van zo’n orgaan bij een andere organisatie heb je geen invloed. Gelukkig is dit proces goed verlopen.
Daarnaast hadden we hier te maken met medewerkers op locatie die ook tijdens de pandemie gewoon doorwerkten. Die kregen het voorstel om de bijeenkomsten via Webex te volgen. Dat gaf onrust. Vandaar dat toch besloten is tot live bijeenkomsten op de diverse locaties. Het is echt een aandachtspunt om de medewerkers als doelgroep in het oog te houden. Een reorganisatie is een ingewikkeld samenspel tussen allerlei verschillende partijen, van vakbonden, OR, projectleiders en zeker medewerkers. Het is dan echt een kunst om deze groepen goed te laten aansluiten en mee samen te werken. Het Kennispunt geeft daarbij prima advies wat het beste bij een situatie past.
Alhoewel het niet de eerste keer is dat Dennis met dit bijltje hakt, heeft iedere reorganisatie weer zijn eigen dynamiek. En daarin kan gevaar schuilen dat je denkt: ‘ik ken het wel, ik weet het wel’ en ‘we gaan het gewoon weer op dezelfde manier doen’. Maar zo werkt het dus niet. In grote lijnen is het hetzelfde, maar de ene reorganisatie verloopt veel formeler of juist flexibeler dan de andere. Daarin moet je altijd je weg zoeken

Intensieve samenwerking

Binnen RVO is een werkgroep reorganiseren aan de slag. Het Kennispunt maakt deel uit van deze werkgroep. Ze kijken aan het begin van het jaar naar de planning (gedurende een jaar lopen er tussen 10-20 grotere en kleinere reorganisaties). Wat betekent dat voor de capaciteit en welke juridische expertise is er nodig? Aan elke reorganisatie wordt gelijk een naam vanuit RVO en een juridisch expert vanuit UBR|AAA gekoppeld.
De werkgroep zorgt voor een professionalisering van de reorganisaties. Ze zorgen dat er zoveel mogelijk volgens vaste formats gewerkt wordt. Het Kennispunt heeft hier een belangrijke rol in. En dat geldt zeker voor het overbrengen van kennis en expertise op de P&O adviseurs. Daar is echt een slag geslagen door de trainingen die het Kennispunt gegeven heeft. Dennis concludeert dat hij door hun intensieve samenwerking Natalie als een collega beschouwt. Mooi compliment!
 

Regie

We zien dat alle kennis en kunde van het Kennispunt Reorganiseren bij RVO samenkomen: het opleiden van nieuwe medewerkers, adviseren op individuele casuïstiek als dat aan het eind van een reorganisatie aan de orde is. Advisering over het proces, niet alleen binnen het juridisch kader maar ook de praktische handvatten. 

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Sparren met een hoogleraar - Zo blijf je bij!

Wazige foto van mensen in een kantoor

Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners: Barend Barentsen en Gijs Hehenkamp.

Het arbeidsrecht zit bij Barend Barentsen in zijn DNA. Als hoogleraar sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid aan de Leidse Universiteit trok de Wnra en alles wat daarmee samenviel natuurlijk zijn wetenschappelijke belangstelling. Eigenlijk vanaf het moment dat de ambtenaren ‘afgeschaft’ gingen worden, heeft Barend zoals hij het zelf zegt “geholpen het licht uit te doen”.

Toen in 2017 duidelijk was dat de Wnra ingevoerd werd, heeft Barend een lezing gegeven over de normaliseringswet en wat de belangrijkste veranderingen waren. "Vanuit dat eerste contact met BZK is een heel proces voortgekomen, met o.a. een leergang Wnra voor alle arbeidsjuristen van het Rijk. Uit die contacten is vervolgens ook het idee ontstaan om de kennis van arbeidsrecht fris te houden. En dat is in a nutshell waar de juristen van UBR|AAA vanaf de omscholing naar de Wnra mee bezig zijn", aldus Barend.

Vakinhoudelijk overleg

Aanvankelijk ging het contact tussen de juristen en Barend in het maandelijkse vakinhoudelijk overleg voornamelijk over normaliseringskwesties en wat bijpraten over ontwikkelingen in het arbeidsrecht die daar sterk mee te maken hebben. Gekscherend noemt Barend het zelf de “opa vertelt” benadering waarbij hij de opa was.
Tegenwoordig is het meer: hoe kijk je tegen je eigen zaken aan, of hoe kijk je aan tegen de CAO rijk en afspraken daarin. Ook worden steeds meer issues vanuit de juristen zelf aangedragen. In plaats van “opa vertelt”, zit Barend dan meer in een “Maarten van Rossum” setting, waarbij hij reageert op verstandige opmerkingen.

Rijksbrede toepassing van wet- en regelgeving

Op de vraag of hij weleens verrast wordt door de onderwerpen die besproken worden reageert hij: “Jazeker, als het over de meer obscure bepalingen gaat in het salaris- en verlofgebouw van het rijk. Hoe bepaalde bepalingen en regelingen uitgelegd worden. Daar is iedereen weleens verbaasd over. Hoe vreemd sommige regels voor individuele werknemers kunnen uitpakken”.
"Zoals gezegd komen er in de maandelijkse bijeenkomsten steeds meer zaken aan de orde die door de juristen zelf zijn gedaan. Het eigen werk. In het verleden werd er vaak gespeculeerd: hoe zal dit gaan en hoe gaat dat uitpakken. Nu hebben we het over het feit hoe iets gegaan is. We bespreken met elkaar hoe en waarom de rechter tot een uitspraak is gekomen. En of we aan die uitspraak een algemene conclusie kunnen verbinden".

Kennisniveau is dik in orde

Barend beaamt dat het kennisniveau van onze advocaten en adviseurs dik in orde is. Dat was al zo voor de invoering van de Wnra. Inmiddels zijn ze getraind op waar de verschillen met vroeger zitten. Uit de vragen die hem gesteld worden, is duidelijk dat de mensen dat wel “in het snotje hebben”. Het komt tenslotte ook voor een gedeelte aan op gezond juridisch verstand.  

Aandacht en liefde voor het vak

Los van de omscholing die heeft plaatsgevonden, vindt Barend het geweldig om te zien hoeveel aandacht en liefde er voor het vak is. Voor een deel is het zelfs zo dat het niet blijft bij vakinhoudelijk overleggen. Op deelthema’s wordt er verder ontwikkeld. Neem reorganiseren. Barend deelt de hoofdlijnen met de groep. De mensen die hier echt mee te maken hebben, die gebundeld zijn in het Kennispunt Reorganiseren, gaan dan verder om dit echt in de vingers te krijgen. "Leergierig is men zeker! Het is geweldig dat de Kennispunten dit zo oppakken. De overheid wordt op die manier door echte specialisten bijgestaan".

Kijkje in de keuken

Hoe ervaart Barend zijn adviserende werk en het kijkje in de keuken bij het Rijk? “Leuk” antwoordt hij gelijk. "Het is een prettige manier om het over het vak te hebben met geïnteresseerde mensen". En puur voor hem: hij hoort ook nog weleens wat over allerlei onderdelen van de rechtspositie waar hij in zijn wildste dromen niet van het bestaan wist. Daar leert hij ook van. Maar het mooist is toch het debatteren en discussiëren over het vak. "Daar steken we allemaal wat van op"!

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Startpunt Herplaatsing bij ontslag - multidisciplinaire samenwerking

Beeld van lopende mensen in een grote stad

Tekst Willeke van den End

Als je een willekeurige Rijksambtenaar vraagt wie zijn werkgever is, zul je hem vaak trots horen vertellen dat hij werkt voor Binnenlandse Zaken, de IND of een van de vele andere organisaties binnen de Staat der Nederlanden. Toch is het arbeidsjuridisch juiste antwoord sinds 1 januari 2020 voor heel veel ambtenaren ‘de Staat der Nederlanden’. De Staat is sinds die datum, met de inwerkingtreding van de Wnra, de partij die de arbeidsovereenkomst met werknemer sluit. 

Passende arbeid

Sinds 1 januari 2020 hebben wij ambtenaren te maken met het Burgerlijk Wetboek. Dat heeft onder meer tot gevolg dat, als sprake is van een ontslag wegens bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, de kantonrechter niet alleen kijkt of er een goede reden is voor het ontslag, maar ook of de werkgever heeft onderzocht of binnen de organisatie van de werkgever andere passende arbeid voor de medewerker beschikbaar is. Dat betekent concreet dat binnen de hele Staat der Nederlanden gezocht moet worden naar passende arbeid!

De juristen van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht kennen het Burgerlijk Wetboek en hun klanten goed, maar het invullen van zo’n brede verplichting om herplaatsing te onderzoeken leverde vóór de inwerkingtreding van de Wnra al heel wat hoofdbrekens op. Hoe komt de HR-adviseur van het CJIB in Leeuwarden er nu achter welke plekken bij de Belastingdienst in diezelfde plaats op termijn vrij komen en of die plek passend is voor de medewerker? 
Gelukkig is er binnen UBR-P brede ervaring met het begeleiden van medewerkers binnen de Staat en waren de collega’s van UBR|Loopbaan & Talentontwikkeling meer dan bereid mee te denken aan een praktische oplossing voor werkgevers binnen de Staat. Omdat de herplaatsingsverplichting ook speelt bij langdurig arbeidsongeschikte medewerkers werd UBR|Bedrijfszorg betrokken en zo zag – door multidisciplinair samen te werken – het Startpunt Herplaatsing het levenslicht. 
 

Multidisciplinaire samenwerking

Door de samenwerking tussen Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, Loopbaan- en Talentontwikkeling en Bedrijfszorg zijn alle benodigde disciplines aanwezig om invulling te geven aan de herplaatsingsplicht. Samen helpen we de werkgever zijn dossier rond te krijgen om tot ontslag over te gaan of de medewerker te herplaatsen in een functie die past.

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

KFR - Financiële vraagbaak voor medewerkers en managers

Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners: Marie-Louise van Wegen en Pieter van der Pas

Pieter van der Pas, HR adviseur van PI Grave, wijst zijn medewerkers graag de weg naar het KFR. Het Kennispunt Financiële Rechtspositie is ons enige Kennispunt dat naast werkgevers (lijnmanagement en HR-adviseurs) ook medewerkers adviseert. 

Vertrouwen

Pieter vindt het belangrijk dat zijn medewerkers vertrouwen hebben in de dienstverlening van het KFR. Dit is namelijk een zwaarwegend aspect bij het voeren van een gesprek over je financiën. Door de afstand die het KFR van de werkgever heeft, is het makkelijker dit vertrouwen te winnen. Belangrijk want de adviseurs moeten vaak op zoek naar de vraag achter de vraag die eigenlijk gesteld wordt. Medewerkers hebben doorgaans weinig financiële kennis, zeker als het over hun pensioen gaat. Je neemt dan mogelijk een beslissing, die financieel verkeerd uitpakt. Medewerkers moeten toekomstplannen maken en vooruit kunnen kijken. Het KFR geeft inzicht in wat wel en niet mogelijk is. En dat biedt perspectief. 

SBF-regeling

Binnen DJI onderscheiden we medewerkers die niet of nauwelijks met gedetineerden in aanraking komen en medewerkers die dat wel doen. Die laatste groep heeft een substantieel bezwarende functie. Daarvoor geldt binnen DJI een regeling waarbij je eerder kunt stoppen met werken of minder kunt gaan werken. Je krijgt een uitkering van je werkgever, een soort pre-pensioen.
Als je als medewerker wilt weten hoe jouw financiële plaatje eruitziet, kan je naar mijn-ABP gaan. Probleem is dat ABP alleen doorrekent op basis van je AOW-leeftijd. Als je gebruik maakt van de SBF-regeling, geeft mijn-ABP een verkeerd inzicht. Vandaar dat Pieter medewerkers adviseert om hiervoor het KFR in te schakelen.
 

Gesprek op locatie

In het verleden werden de gesprekken met de adviseurs van het KFR in Den Haag gevoerd. Tegenwoordig wordt dit op locatie geregeld. Gedurende de corona-crisis zijn online gesprekken gelukkig ook mogelijk. Medewerkers zijn altijd enthousiast als ze een gesprek met het KFR hebben gehad. Want ze hebben inzicht en perspectief gekregen. Duidelijkheid in wat kan en ook in wat niet kan. Daarom is het belangrijk dat medewerkers dit soort gesprekken tijdig voeren. Dan ben je in staat om toekomstplannen voor de maken. En de financiële helderheid die je hebt gekregen geeft rust. Je hebt dan een betere balans in je werk. Managers zouden zich dat meer moeten realiseren.

Dejuridiseren

Het KFR wordt ook bij andere zaken betrokken. Bijvoorbeeld als er noodgedwongen afscheid van een medewerker genomen moet worden. De medewerker wil dan weten wat de financiële consequenties zijn. Datzelfde geldt bij Van-Werk-naar-Werk trajecten. En niet alleen voor medewerkers, ook leidinggevenden en HR-adviseurs zijn regelmatig onvoldoende op de hoogte.

Wanneer iemand dreigt afgekeurd te worden, schakelt Pieter ook het KFR in. Omdat het dan zeker goed is om met een deskundige te praten.  Vaak zijn mensen bang voor hun inkomen. Dat is terecht, maar het KFR kan in ieder geval rust geven door duidelijkheid te verschaffen.

Een ander ‘voordeel’ dat Pieter benoemd is dat een gesprek met het KFR dejuridiserend kan werken. Bijvoorbeeld bij een dreigend ontslag wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Als de financiële feiten door een expert van het KFR op een rijtje zijn gezet, neemt een medewerker een overwogen beslissing. Bijvoorbeeld door de eer aan zichzelf te houden en gebruik te maken van de SBF-regeling.

Financieel fit

Gelukkig is er steeds meer aandacht om mensen niet alleen fysiek en mentaal maar ook financieel fit te houden. Het KFR heeft hier een belangrijke rol in, aldus Pieter.

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

In dialoog over ongewenst gedrag - een ervaring

Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners Alexandra Vermeulen, Roger Mol en Annuska Bloemert - Directie RVO

Je leest iedere dag wel iets in het nieuws over het onderwerp integriteit. Maar wat betekent integriteit eigenlijk en welke integriteitsregels gelden er bij de Rijksoverheid? Het Kennispunt Integriteit van UBR|AAA heeft deze kennis niet alleen in huis, maar deelt het ook graag. Bijvoorbeeld via de workshop In Dialoog over ongewenst gedrag. Want integriteit is een onderwerp waarover je niet moet schrijven maar moet praten. Binnen de Directie Transacties & Projecten Rijksvastgoedbedrijf staat het onderwerp Integriteit regelmatig op de agenda. Recent hebben MT-leden Roger Mol en Annuska Bloemert de workshop van het Kennispunt gevolgd. Graag delen zij hun ervaringen.

Volgens Roger Mol is het handig dat het Kennispunt bestaat. "Dat mensen van buiten je eigen club je helpen om zo’n delicaat onderwerp bespreekbaar te maken. Zeker vanwege de ruime ervaring die de mensen van het Kennispunt hebben met dit onderwerp. Wij weten natuurlijk wel wat integriteit is en hoe je ermee om moet gaan maar het feit dat je vanuit een breder perspectief het op een leuke en goede manier bespreekbaar maakt, is zeker van toegevoegde waarde".

Ludieke attentie

De ludieke actie (deelnemers krijgen voorafgaand aan de training iets toegestuurd) draagt daar ook sterk aan bij. Niet alleen om het gesprek tijdens de workshop op gang te brengen, maar je praat er voorafgaand aan de training al met anderen over. En je denkt er, meer dan normaal, over na. En dat wil je natuurlijk bereiken. Dat je niet alleen een MT in een workshop of bijeenkomst bereikt. Maar juist dat aanzetten tot nadenken, meningsvorming en afstemming met elkaar “wat vind jij daar nou van”. Dat is super belangrijk. Integriteit bespreekbaar maken en houden.

Online workshop

De workshops worden nu veelal online (via Webex) gegeven. Dat is voor de trainer een uitdaging omdat je non-verbale communicatie toch iets lastiger oppikt. Maar Roger en Annuska hebben het niet als een nadeel ervaren.  "Het kost wel iets meer moeite om de collega’s erbij te betrekken. Je kunt tijdens zo’n online gesprek er wat makkelijker ‘niet zijn’. Maar gegeven de situatie ging het prima".
De dialoog is wel eenvoudiger als een team elkaar goed kent en vertrouwt. Dan is het ook makkelijker om op afstand over ingewikkelde onderwerpen als integriteit te spreken.

Nieuwe workshops

Bij dit MT staat integriteit regelmatig op de agenda. Dat heeft ook met hun werkomgeving te maken, het vastgoed. Vastgoed integriteit noemt Roger Mol het dan ook. In de toekomst wil het MT weer een andere workshop over integriteit volgen. Gelukkig kan Alexandra Vermeulen, trekker van het Kennispunt Integriteit vertellen dat er diverse nieuwe workshops in ontwikkeling zijn. 

UBR|AAA

Dit artikel hoort bij: Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht 01

Kennispunt Integriteit vraagbaak voor vertrouwenspersonen

Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners Alexandra Vermeulen en Marieke Smit.

Marieke Smit loopt al een poosje mee bij UBR|Bedrijfszorg. Ooit begonnen als bedrijfsmaatschappelijk werker, is zij nu, naast Henny Schrauwers, een van de coördinatoren van het Netwerk Vertrouwenspersonen. Het netwerk telt ruim 500 leden en bestaat naast vertrouwenspersonen ook uit integriteitscoördinatoren.

Verbinden

Als we vragen naar het doel van het netwerk geeft Marieke direct aan dat het verbinden van de vertrouwenspersonen om samen een community te vormen haar belangrijkste doel is. Het LOC (de leer- en ontwikkel campus van UBR) is daar een mooi platform voor. Een centrale plaats om informatie te bundelen en te delen.

Samenwerking met Kennispunt Integriteit

Marieke is erg blij met de samenwerking met het Kennispunt Integriteit. Sowieso staat samenwerken hoog in het vaandel bij haar. We zijn als UBR-P tenslotte één loket voor onze klanten.
Om te beginnen dient het Kennispunt Integriteit vaak als vraagbaak voor vertrouwenspersonen. Ze kunnen er sparren over arbeidsjuridische problemen van hun melder. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘Ik wil naar de bedrijfsarts, maar mijn leidinggevende houdt dit tegen. Wat zijn mijn rechten'. Alexandra Vermeulen, trekker van het Kennispunt Integriteit, vertelt dat deze vorm van dienstverlening afwijkt van de reguliere praktijk. Normaal adviseert het Kennispunt de werkgever, maar in dit geval dus indirect (via de vertrouwenspersonen) de werknemer.

Basisopleiding vertrouwenspersonen

Een andere, belangrijke samenwerking uit zich volgens Marieke in de basisopleiding voor vertrouwenspersonen. Twee van de vier modules van de basisopleiding worden door het Kennispunt Integriteit gegeven. Neem de module Klachtrecht. Het is voor vertrouwenspersonen ongelofelijk belangrijk om te weten hoe deze regeling werkt. Natuurlijk probeert een vertrouwenspersoon zaken in eerste instantie op te lossen in een goed gesprek. Maar je kunt niet altijd voorkomen dat iets uitloopt op een klachtenprocedure.
De tweede module die door het Kennispunt wordt gegeven is integriteit. Volgens Marieke hoeven we in deze tijd niet te vertellen hoe belangrijk dat onderwerp is. Alexandra geeft die module waarin ook een stukje basiskennis rechtspositie wordt gegeven. Doel is om vertrouwenspersonen handvatten te geven waarmee zij hun melders weer kunnen helpen. Vanzelfsprekend komt ook de Gedragscode Integriteit Rijk aan bod. Alexandra vindt de interactie tijdens de modules erg leuk. Er wordt veel casuïstiek besproken. Vertrouwenspersonen zijn heel eager om te leren. Dat komt ook omdat zij niet aangewezen worden voor deze rol, maar zelf hun hand opsteken. Dat maakt dat je met een groep mensen van doen hebt die ook goed willen doen voor anderen. En daarom graag van de hoed en de rand weten.
Overigens stappen ervaren vertrouwenspersonen nog weleens in bij een training. Even de kennis opfrissen kan nooit kwaad. En laatst was er zelfs iemand die vanuit Canada aan de training mee deed, vult Alexandra aan. Superleuk! Diegene moest overigens wel om vier uur opstaan!

Begeleide intervisies

Het netwerk biedt begeleide intervisies. En hier draagt het Kennispunt Integriteit aan bij door intervisie groepen te begeleiden. De intervisiegroepen zijn altijd heel divers samengesteld. Het Kennispunt is één van de vaste begeleiders van zo’n groep.
Het is erg belangrijk voor vertrouwenspersonen om te leren van elkaars situatie. Goed om jezelf scherp te houden. Te reflecteren op de kleuring die je aan zaken geeft.

Samenwerking

De plezierige samenwerking met het netwerk vertrouwenspersonen wordt verder geïntensiveerd. Marieke vertelt dat zij gaat deelnemen aan de reguliere teambijeenkomsten van het Kennispunt zodat de lijnen nog korter worden. Zo wordt er in het Kennispunt op dit moment gesproken over de benoeming van vertrouwenspersonen. Het betreft een opdracht van het Interdepartementaal Platform Integriteitsmanagement aan het Kennispunt. Het IPIM wil de rol van vertrouwenspersonen verder professionaliseren. En meer eenduidigheid brengen in de benoeming van vertrouwenspersonen. Het Kennispunt is gevraagd om daar een voorzet voor te doen. Alexandra krijgt vanuit het netwerk waardevolle input om deze vragen te gaan beantwoorden.

Academie voor Arbeidsrecht|Rijk

Academie voor Arbeidsrecht|Rijk

UBR|AAA heeft haar complete aanbod van trainingen ondergebracht in de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk. De Academie biedt een volwaardig en professioneel opleidingsaanbod voor leidinggevenden en HR-adviseurs om kennis te vergroten en inzicht te geven in alle facetten van het arbeidsrecht.

Of je nu aan het begin van je carrière staat, of een ervaren leidinggevende of HRM professional bent, de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk biedt een breed scala aan trainingen om je te verder ontwikkelen op tactisch en stategisch HR gebied. Want een gedegen kennis van het arbeidsrecht is immers de basis voor goed werkgeverschap.

Trainingen

Onze trainingen worden gegeven door ervaren arbeidsjuristen en advocaten van UBR|AAA. In de dagelijkse praktijk geven zij als tweedelijns adviseurs juridisch advies en bijstand en kennen zodoende de Rijksoverheid door en door. Alle trainingen worden in eigen beheer ontwikkeld door de Kennispunten van UBR|AAA. We baseren ons hierbij op het high impact learning principe van Dochy. De trainers worden op dit vlak regelmatig bijgeschoold. Vanzelfsprekend is hun inhoudelijke kennis state-of-the-art.

LOC en (online) sessies

Voor diverse trainingen maken wij gebruik van onze digitale leeromgeving, het LOC (Leer- en Ontwikkelcampus).
Op het LOC staan diverse leermiddelen die digitaal en in eigen tijd voorbereid worden. Bij een aantal trainingen is er gelegenheid om kennis te testen en via het discussieforum met collega’s te discussiëren.

Na zelfstudie op het LOC volgen één of meerdere (online) sessies waarin de cursisten actief aan de slag gaan om kennis te verdiepen. In deze sessies maken we gebruik van actuele casuïstiek die de deelnemers ook zelf kunnen inbrengen. Hierdoor sluit de training maximaal aan op de dagelijkse praktijk.

Studiegids en intake

De Academie voor Arbeidsrecht|Rijk heeft een handige studiegids gemaakt. Hierin zijn alle trainingen per aandachtsgebied gegroepeerd. Naast een uitgebreide omschrijving van de training, gaan we ook in op de leerdoelen en tijdsinvestering. 

Voor inschrijving vindt een intake plaats waarin we met elkaar bespreken wat de leervraag is en voor wie de training bestemd is. Op deze manier zorgen we voor een maximale aansluiting op ons leeraanbod