Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners: Barend Barentsen en Gijs Hehenkamp.

Het arbeidsrecht zit bij Barend Barentsen in zijn DNA. Als hoogleraar sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid aan de Leidse Universiteit trok de Wnra en alles wat daarmee samenviel natuurlijk zijn wetenschappelijke belangstelling. Eigenlijk vanaf het moment dat de ambtenaren ‘afgeschaft’ gingen worden, heeft Barend zoals hij het zelf zegt “geholpen het licht uit te doen”.

Toen in 2017 duidelijk was dat de Wnra ingevoerd werd, heeft Barend een lezing gegeven over de normaliseringswet en wat de belangrijkste veranderingen waren. "Vanuit dat eerste contact met BZK is een heel proces voortgekomen, met o.a. een leergang Wnra voor alle arbeidsjuristen van het Rijk. Uit die contacten is vervolgens ook het idee ontstaan om de kennis van arbeidsrecht fris te houden. En dat is in a nutshell waar de juristen van UBR|AAA vanaf de omscholing naar de Wnra mee bezig zijn", aldus Barend.

Vakinhoudelijk overleg

Aanvankelijk ging het contact tussen de juristen en Barend in het maandelijkse vakinhoudelijk overleg voornamelijk over normaliseringskwesties en wat bijpraten over ontwikkelingen in het arbeidsrecht die daar sterk mee te maken hebben. Gekscherend noemt Barend het zelf de “opa vertelt” benadering waarbij hij de opa was.
Tegenwoordig is het meer: hoe kijk je tegen je eigen zaken aan, of hoe kijk je aan tegen de CAO rijk en afspraken daarin. Ook worden steeds meer issues vanuit de juristen zelf aangedragen. In plaats van “opa vertelt”, zit Barend dan meer in een “Maarten van Rossum” setting, waarbij hij reageert op verstandige opmerkingen.

Rijksbrede toepassing van wet- en regelgeving

Op de vraag of hij weleens verrast wordt door de onderwerpen die besproken worden reageert hij: “Jazeker, als het over de meer obscure bepalingen gaat in het salaris- en verlofgebouw van het rijk. Hoe bepaalde bepalingen en regelingen uitgelegd worden. Daar is iedereen weleens verbaasd over. Hoe vreemd sommige regels voor individuele werknemers kunnen uitpakken”.
"Zoals gezegd komen er in de maandelijkse bijeenkomsten steeds meer zaken aan de orde die door de juristen zelf zijn gedaan. Het eigen werk. In het verleden werd er vaak gespeculeerd: hoe zal dit gaan en hoe gaat dat uitpakken. Nu hebben we het over het feit hoe iets gegaan is. We bespreken met elkaar hoe en waarom de rechter tot een uitspraak is gekomen. En of we aan die uitspraak een algemene conclusie kunnen verbinden".

En dat sluit aan bij een van de doelen van UBR|AAA om te zorgen dat wet- en regelgeving rijksbreed integraal wordt uitgevoerd en ook in procedures eenduidig wordt toegepast.

Kennisniveau is dik in orde

Barend beaamt dat het kennisniveau van onze advocaten en adviseurs dik in orde is. Dat was al zo voor de invoering van de Wnra. Inmiddels zijn ze getraind op waar de verschillen met vroeger zitten. Uit de vragen die hem gesteld worden, is duidelijk dat de mensen dat wel “in het snotje hebben”. Het komt tenslotte ook voor een gedeelte aan op gezond juridisch verstand.  

Aandacht en liefde voor het vak

Los van de omscholing die heeft plaatsgevonden, vindt Barend het geweldig om te zien hoeveel aandacht en liefde er voor het vak is. Voor een deel is het zelfs zo dat het niet blijft bij vakinhoudelijk overleggen. Op deelthema’s wordt er verder ontwikkeld. Neem reorganiseren. Barend deelt de hoofdlijnen met de groep. De mensen die hier echt mee te maken hebben, die gebundeld zijn in het Kennispunt Reorganiseren, gaan dan verder om dit echt in de vingers te krijgen. "Leergierig is men zeker! Het is geweldig dat de Kennispunten dit zo oppakken. De overheid wordt op die manier door echte specialisten bijgestaan".

Kijkje in de keuken

Hoe ervaart Barend zijn adviserende werk en het kijkje in de keuken bij het Rijk? “Leuk” antwoordt hij gelijk. "Het is een prettige manier om het over het vak te hebben met geïnteresseerde mensen". En puur voor hem: hij hoort ook nog weleens wat over allerlei onderdelen van de rechtspositie waar hij in zijn wildste dromen niet van het bestaan wist. Daar leert hij ook van. Maar het mooist is toch het debatteren en discussiëren over het vak. "Daar steken we allemaal wat van op"!