Tekst Anya Loeve. Gesprekspartners Alexandra Vermeulen, Roger Mol en Annuska Bloemert - Directie RVO

Je leest iedere dag wel iets in het nieuws over het onderwerp integriteit. Maar wat betekent integriteit eigenlijk en welke integriteitsregels gelden er bij de Rijksoverheid? Het Kennispunt Integriteit van UBR|AAA heeft deze kennis niet alleen in huis, maar deelt het ook graag. Bijvoorbeeld via de workshop In Dialoog over ongewenst gedrag. Want integriteit is een onderwerp waarover je niet moet schrijven maar moet praten. Binnen de Directie Transacties & Projecten Rijksvastgoedbedrijf staat het onderwerp Integriteit regelmatig op de agenda. Recent hebben MT-leden Roger Mol en Annuska Bloemert de workshop van het Kennispunt gevolgd. Graag delen zij hun ervaringen.

Volgens Roger Mol is het handig dat het Kennispunt bestaat. "Dat mensen van buiten je eigen club je helpen om zo’n delicaat onderwerp bespreekbaar te maken. Zeker vanwege de ruime ervaring die de mensen van het Kennispunt hebben met dit onderwerp. Wij weten natuurlijk wel wat integriteit is en hoe je ermee om moet gaan maar het feit dat je vanuit een breder perspectief het op een leuke en goede manier bespreekbaar maakt, is zeker van toegevoegde waarde".

Roger Mol -directie Transacties & Project Rijksvastgoed Bedrijf

Ludieke attentie

De ludieke actie (deelnemers krijgen voorafgaand aan de training iets toegestuurd) draagt daar ook sterk aan bij. Niet alleen om het gesprek tijdens de workshop op gang te brengen, maar je praat er voorafgaand aan de training al met anderen over. En je denkt er, meer dan normaal, over na. En dat wil je natuurlijk bereiken. Dat je niet alleen een MT in een workshop of bijeenkomst bereikt. Maar juist dat aanzetten tot nadenken, meningsvorming en afstemming met elkaar “wat vind jij daar nou van”. Dat is super belangrijk. Integriteit bespreekbaar maken en houden.

Online workshop

De workshops worden nu veelal online (via Webex) gegeven. Dat is voor de trainer een uitdaging omdat je non-verbale communicatie toch iets lastiger oppikt. Maar Roger en Annuska hebben het niet als een nadeel ervaren.  "Het kost wel iets meer moeite om de collega’s erbij te betrekken. Je kunt tijdens zo’n online gesprek er wat makkelijker ‘niet zijn’. Maar gegeven de situatie ging het prima".
De dialoog is wel eenvoudiger als een team elkaar goed kent en vertrouwt. Dan is het ook makkelijker om op afstand over ingewikkelde onderwerpen als integriteit te spreken.

Nieuwe workshops

Bij dit MT staat integriteit regelmatig op de agenda. Dat heeft ook met hun werkomgeving te maken, het vastgoed. Vastgoed integriteit noemt Roger Mol het dan ook. In de toekomst wil het MT weer een andere workshop over integriteit volgen. Gelukkig kan Alexandra Vermeulen, trekker van het Kennispunt Integriteit vertellen dat er diverse nieuwe workshops in ontwikkeling zijn.