Bedrijfszorg ondersteunt het Rijk in de ambitie om medewerkers gezond, veilig en met plezier te laten werken. We werken hiervoor met (gecertificeerde) professionals. Werk zien wij als een positieve factor op de gezondheid en het welzijn van de mens en medewerkers. Zo geven wij advies over duurzame inzetbaarheid en begeleiden we individuele medewerkers. De ambitie is om meer in te zetten op preventie interventies.

Pijlers waarop Bedrijfszorg (binnen de strategische beleidskaders Strategisch Personeelsbeleid 2025) zich richt zijn:

  • aandacht voor de werkbeleving en een omgeving waarin medewerkers prettig (gezond, veilig en met plezier) werken;
  • medewerkers die (tijdelijk) uitvallen en/of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, mogen rekenen op goed werkgeverschap van het Rijk;
  • medewerkers en leidinggevenden dragen samen de verantwoordelijkheid voor gezond, veilig en met plezier werken en zijn hierover in gesprek.
Jeanne van der Graaf - manager Bedrijfszorg

"In 2020 werken we nog meer in multidisciplinaire teams samen met onze klanten als partner."

Wist je dat...

  • We hebben in het hele land 259 spreekuurlocaties.
  • Onze bedrijfsartsen hebben in 2019 zo’n 264.000 consulten gehad.

Naast de individuele interventies investeren we in interventies op organisatieniveau. Deze combinatie van zowel curatieve als preventieve interventies op individueel niveau met interventies op organisatieniveau leveren een grotere bijdrage aan het terugdringen van het verzuim binnen het Rijk. Je schakelt ons in als je een medische keuring wilt laten doen, een bedrijfsarts nodig hebt of onderzoek wilt laten doen naar de werkbeleving.

Kortom; Bedrijfszorg biedt aan:

  • advies aan organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
  • begeleiding individuele medewerkers;
  • uitvoering van specifieke (gecertificeerde) expertise;
  • ontzorgen/ondersteunen werkgever omtrent eigenrisicodragerschap, WW-casemanagement en medische keuringen;
  • in het geval van specifieke projecten bij de werkgever bieden we maatwerk.

Contact

Meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op via
telefoonnummer 070 700 05 23 of per e-mail via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.