UBR dienstverlening breder dan het Rijk

Bij UBR staan we voor een ambitieuze overheid. Daarbij kijken we soms verder dan het Rijk, en bieden we ook dienstverlening aan andere overheden, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen. Bekijk hier onze dienstverlening voor de gehele overheid.

UBR|KOOP

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) staat overheidsorganisaties bij om hun publicatieverantwoordelijkheid uit te voeren. Alle wetten, regelingen en besluiten van de Rijksoverheid worden via het internet bekend gemaakt en zijn later via het internet terug te vinden. Ook provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht om steeds meer elektronisch te publiceren. Met verschillende publicatie- en informatiediensten ondersteunen we de overheden hierbij.

Bijvoorbeeld met de website overheid.nl waar juristen, ambtenaren, advocaten en ook burgers wetten, regelingen en besluiten kunnen terugvinden. Via de webapplicaties GVOP en CVDR kunnen lokale overheden hun regelingen eenvoudig bekendmaken en beschikbaar stellen.

Verder maken we status van wetgevingstrajecten voor onze opdrachtgevers beter inzichtelijk en dragen we eraan bij dat overheidsinformatie beter gestructureerd, gedeeld en hergebruikt kan worden. Met apps voor iOS en Windows 8 maakt KOOP daarnaast de Nederlandse wet- en regelgeving ook op mobiele apparaten toegankelijk.

Mathijs Kleijnen - Manager Overheid.nl

“Met innovatieve technologie maken we democratische basisinformatie toegankelijk voor burgers.”

Contact KOOP

Meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op via telefoonnummer
070 7000 526 of per e-mail via secretariaat@koop.overheid.nl.

UBR|InterCoach

InterCoach is dé plek voor inspiratie en reflectie. InterCoach is het expertisecentrum voor collegacoaching binnen de hele overheid. We leiden collega’s op tot coach. Ook kunnen alle collega’s van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen met werkgerelateerde vragen bij InterCoach terecht.

Karin en Ellen, deelnemers van een coachingstraject bij InterCoach:

“Ik zie en weet nu dat ik sterke kanten heb. Ik heb veel gereedschap gekregen om in de toekomst zelf verder te gebruiken.” - Karin

“Ik begrijp beter waarom anderen reageren zoals ze reageren. Ik let meer op de mens achter de medewerker.” - Ellen

Wist je dat...

  • Elke werkdag gaan via InterCoach 30 collega’s binnen de overheid met elkaar een uur in gesprek.
  • Al meer dan 350 collega-coaches vinden het leuk en belangrijk om collega’s de kans te geven zich verder in hun werk te ontwikkelen.

Contact InterCoach

Heb je een coachingvraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 700 05 70 of per e-mail via intercoach@rijksoverheid.nl.

UBR|Bureau Gateway

Bureau Gateway is van én voor de overheid. Onze Gateway Reviewers zijn werkzaam bij de overheid, en voeren reviews uit voor de overheid. De opdrachtgevers voor een Gateway Review zijn (top)managers binnen de hele overheid en andere organisaties die een publieke taak vervullen.

Bureau Gateway voert op verzoek van opdrachtgevers uit het topsegment van de overheid collegiale Reviews uit op programma’s, projecten, beleidsontwikkeling en samenwerkingsvormen. Daarnaast levert Bureau Gateway diensten op het gebied van kennisdeling. We delen onze ervaringen uit de Gateway Reviews door het leveren van bijdragen aan opleidingen, het verzorgen van workshops en het op verzoek faciliteren van bijeenkomsten waarbij we onze ‘lessons learned’ delen.

Sarah Huth - reviewbegeleider

"De kern van de aanpak zit hem in twee woorden ‘helpen’ en ‘collega’s’."

Contact Bureau Gateway

Neem contact op met Bureau Gateway voor meer informatie over de Gateway Reviewmethode of voor het aanvragen van een Gateway Review via
telefoonnummer 06 50 73 85 85 of per e-mail via postbusgateway@minbzk.nl.