Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving, is het belangrijk om zelf ook flexibel te kunnen zijn. Dit betekent dat medewerkers flexibel ingezet kunnen worden daar waar het nodig is. Dit vraagt van de mensen dat zij de noodzaak tot hun persoonlijke ontwikkeling onderkennen en bewust met hun loopbaan bezig zijn. Bij Loopbaan- en talentontwikkeling ondersteunen we het management en de medewerkers bij het realiseren van deze ambitie.

We adviseren het management binnen de Rijksoverheid op alle niveaus bij het inzetten van de juiste medewerker op de juiste plek. Uitgangspunt hierbij is dat de inzetbaarheid én het talent van de medewerker aansluiten bij de ontwikkeling van de organisatie. We begeleiden medewerkers individueel of in groepsverband bij het vormgeven van hun loopbaan.

Functieruil app

Wist je dat...

  • In 2019 hebben wij 2400 medewerkers begeleid vanuit loopbaan- en ontwikkelperspectief.
  • Ter ondersteuning van functieruilen de FunctieRuil app is gelanceerd. Sinds oktober 2019 zijn er ruim 960 functieprofielen actief.

Ook ondersteunen we de Rijksoverheid bij het realiseren van een betere inzetbaarheid in de huidige functie en bij het verkrijgen van een nieuwe rol of functie binnen of buiten de Rijksoverheid. Dit alles ten behoeve van organisatie én medewerker.

Contact

Meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op via
telefoonnummer 070 700 05 23 of per e-mail via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.