UBR|Ontwikkelbedrijf

Vanuit het Ontwikkelbedrijf komen complexe ontwikkelingen, innovaties, transities en implementaties op het gebied van bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid samen. Binnen het Onwikkelbedrijf is kennis en expertise beschikbaar en organiserend vermogen om innovaties en transities te begeleiden.

Een voorbeeld van succesvol geïmplementeerde dienstverlening, afkomstig uit het Ontwikkelbedrijf, is Binnenwerk. Andere voorbeelden van dienstverlening vanuit het Ontwikkelbedrijf zijn HR-ICT Samenwerking Hoger Onderwijs, I- Flow en Flexpitality.

Contact Ontwikkelbedrijf

Meer weten of heb je een vraag? Neem contact met ons op via contactubr@rijksoverheid.nl.

Meer lezen over onze dienstverlening? Lees hieronder meer over HR-ICT Samenwerking Hoger Onderwijs, I- Flow en Flexpitality.

HR-ICT Samenwerking Hoger Onderwijs

De Rijksoverheid staat voor een aantal grote digitaliseringsuitdagingen. Om een snelle, veilige, en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven te realiseren, jaagt ‘Versterking Samenwerking Rijk en Hoger Onderwijs’ een rijksbreed partnerschap aan met het hoger onderwijs. Hierin gaan de Rijksoverheid en het hoger onderwijs als partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor urgente digitaliseringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het wapenen tegen cybercriminaliteit voor bescherming van online persoonsgegevens. In fieldlabs, via praktijkopdrachten voor studenten, gezamenlijke onderzoeksprojecten, en PhD-posities voor rijksmedewerkers worden deze vraagstukken aangepakt. De digitaliseringsvraagstukken van individuele rijksdiensten vormen de basis van dit partnerschap dat voor beide partijen voordelen heeft. Het programma versterkt de kennispositie van de overheid op relevante thema’s, vergroot de instroom van jonge IT-talenten en creëert een aanbod voor om- en bijscholing van bestaande rijksmedewerkers.

Contact HR-ICT Samenwerking Hoger Onderwijs

Heb je of heeft jouw organisatie digitaliseringsvraagstukken waarbij je graag gebruikmaakt van de laatste expertise vanuit het hoger onderwijs? Of werk je al samen met het hoger onderwijs op het gebied van IT en wil je de samenwerking verder versterken en verduurzamen? Neem dan contact op via
samenwerkingHO-Rijk@rijksoverheid.nl.

I-Flow

I-Flow geeft zowel interne als nieuwe medewerkers de kans om na een opleiding bij de Rijksoverheid aan de slag te gaan in de IT. De behoefte aan IT’ers van rijksorganisaties is daarbij het vertrekpunt. Door deze regionaal te bundelen schoolt I-Flow groepsgewijs. Kandidaten krijgen een uitvoerige test en een aantal gesprekken voordat zij aan een opleiding kunnen deelnemen. Vervolgens worden ze klaargestoomd voor een IT-carrière binnen de overheid.

Om- en bijscholing van I-personeel bij het Rijk

Alle I-Flowdeelnemers delen de volgende eigenschappen: ze hebben hbo-denkniveau, doorzettingsvermogen, affiniteit met IT en zijn gemotiveerd om een nieuwe stap te maken in hun carrière. Per scholingstraject regisseert I-Flow de opleiding, werving, selectie en matching van kandidaten. In ruil daarvoor betaalt de rijksorganisatie een eenmalig bedrag voor deelname en biedt zij de (nieuwe) medewerker een werkplek.

Wist je dat...

Voor de eerste I-Flowklas hebben 121 kandidaten gesolliciteerd.

Contact I-Flow

Meer weten over I-Flow? Neem dan contact op via telefoonnummer 06 48 58 51 40 of per e-mail via iflow@rijksoverheid.nl.

Flexpitality

In het programma Flexpitality ontwikkelen we 'seamless office journeys' in Rijkskantoren voor bezoekers en medewerkers. Toegankelijkheid, veiligheid, gastvrijheid en bewegingsvrijheid vormen hierbij de belangrijke speerpunten voor het bezoek aan en het verblijf in Rijkskantoren. Belangrijk hierbij is dat dit beiden zo drempelloos en aangenaam mogelijk ervaren worden.

Binnen het Rijk is veel kennis en technologie beschikbaar die samengebracht kunnen worden om deze 'seamless office journeys' te realiseren. Vandaar dat binnen dit programma gekozen is voor een integrale aanpak. Dit betekent dat projectteams samengesteld worden op basis van bestaande kennis en expertise als het gaat om data, technologie, processen en innovaties. Bij de samenstelling van de teams, kijken we over de grenzen van de organisatie heen en laten we de benodigde kennis en expertise slim samenkomen om innovaties te versnellen. De werkwijze is kort cyclisch, iteratief en transparant; hierdoor komen we versneld tot realisatie.

Vertrekpunt binnen het programma is slim kennis en expertise te combineren om samen efficiënter en effectiever te werken. Dit gebeurt door Rijksbrede projecten en initiatieven samen te brengen die goed aansluiten bij de ontwikkeling van seamless office journeys. Tevens biedt de grote hoeveelheid data de mogelijkheid om binnen de seamless office journey, (near) real time inzicht te krijgen in de beleving van de huidige dienstverlening. Informatiegestuurd werken biedt hiermee dus kansen om meer pro-actief te werken aan dienstverlening op maat en om nieuwe dienstverleningsconcepten te ontwikkelen. Dit alles in combinatie met passend (nieuw) beleid, privacy by default en goede inbedding van nieuwe diensten in de staande organisatie.

Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht.

Contact Flexpitality

Ben je geïnteresseerd of geïnspireerd geraakt? Neem dan contact met ons op en haak aan! Flexpitality deelt graag kennis en expertise met jou en we horen ook graag jouw ideeën. Wie weet waar samenwerking ons naar toe leidt op het gebied van inspiratie en realisatie..? Neem contact met ons op via flexpitality@rijksoverheid.nl.

Bureau Delta Review

Delta Review is een methode waarbij project- en programmamanagers van de Rijksoverheid hun kennis en ervaring inzetten om collega’s te helpen hun projecten of programma’s nog succesvoller uit te voeren. Leren van elkaar staat centraal. Er wordt onderzocht waar de delta’s’ (verschillen/spanningen) zitten en het team geeft aanbevelingen in een beknopte rapportage.

Je schakelt Bureau Delta Review in als je wilt toetsen hoe je project/programma ervoor staat, als je feedback wilt krijgen van ervaren collega’s of als je programma op een belangrijk moment voor besluitvorming bevindt. Er wordt gestart met een oriënterend gesprek, naar aanleiding hiervan wordt een vraagstelling voor de Delta Review opgesteld en wordt een team samengesteld van 4 ervaren projectmanagers die passen bij het vraagstuk dat voorligt. Dit team kijkt gedurende één week met je mee. Ze bestuderen onder andere documenten, houden zo’n 17 interviews met betrokkenen bij het project/programma en gebruiken hierbij hun eigen referentiekader en ervaring. De bevindingen die hieruit voortvloeien, worden gebundeld in een vertrouwelijk rapport welke tevens voorzien is van praktische aanbevelingen. In dit proces zijn we nauw betrokken met de opdrachtgever. Elke Delta Review en deelname aan de Delta Reviewcommunity draagt bij aan Rijksbrede kennisdeling en het verder versterken van het professionele niveau van project- en programmamanagement binnen de overheid. De Delta Reviewmethode is gebaseerd op de principes van de Gateway Review.

Wist je dat...

Je kunt zelf ook reviewer worden. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Delta Reviewer Annelien Wisselink

“Delta Review is overheidsbreed leren en reflecteren, voor en door project- en programmamanagers, met de vraag centraal en de vertrouwelijkheid geborgd!”

Contact Bureau Delta Review

Om projecten en programma’s aan te melden, voor meer informatie over de Delta Review methode of om je aan te melden als potentiële Delta Reviewer kun je mailen naar postbusdeltareview@rijksoverheid.nl.