Of het nu gaat om organisatie-inrichting, rijksbrede instrumentontwikkeling, flexibiliteit, nieuwe manieren van werken, evaluatie of toepassing van het Functiegebouw Rijk: de adviseurs van Organisatie-inrichting hebben de expertise om organisaties vorm te geven en ze meer wendbaar en opgavegericht in te richten. Dit altijd in partnerschap met onze opdrachtgevers en aansluitend bij de ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid. We bieden advies, implementatie en begeleiding bij alle aspecten die relevant zijn voor de inrichting van een moderne Rijksdienst.

Wist je dat...

De website www.functiegebouwrijk.nl is vernieuwd.

Contact

Meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op via
telefoonnummer 070 700 05 23 of per e-mail via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.