Inclusiviteit, arbeidsrecht, reorganiseren, coaching, verzuim, voor deze en meer onderwerpen kun je als werkgever bij het Rijk terecht bij UBR-Personeel. De afgelopen periode kwam deze diversiteit aan dienstverlening mooi samen in een opdracht die we mochten uitvoeren voor de Belastingdienst. We hebben voor zo’n 75 HR-adviseurs een opleidingstraject ontwikkeld met allerlei onderwerpen die relevant zijn voor de dagelijkse HR-praktijk.

Programma

  1. Coachvaardigheden
  2. Adviesvaardigheden
  3. Conflictbegeleiding
  4. Werken in een SSO
  5. Werken met een PDC
  6. Rechtpositie en Wnra
  7. Van verzuim naar inzetbaarheid
  8. Reorganiseren
  9. Verandermanagement en organisatieadvies
  10. Meerjaren Personeelsplanning

'Heel leerzaam en interessant! Vooral werken met cases in intervisievorm vond ik waardevol. Ook de aangereikte modellen (systemen van organisaties, modellen om adviesvragen te duiden, hoe weet je welke deskundige toegewezen moet worden aan een opdracht) acht ik zeer waardevol.'

Aansluiten bij wensen deelnemers

Elly Glas, projectleider die het project voor de Belastingdienst heeft getrokken, vertelt dat het project een groot succes is geworden omdat vanaf het begin helder was wat de doelen van de opleiding waren én gesproken is over wat de deelnemers nu echt wilden. Aanvankelijk waren een aantal onderwerpen vastgesteld, maar de uitdaging zat ‘m nou juist in het geven van een invulling die aansluit bij wensen van de deelnemers. Tijdens de gesprekken met de begeleidingsgroep zijn gaandeweg de doelen verder ontwikkeld. Zo was een module over conflicthantering door het RABA niet voorzien, maar kwamen we er tijdens de gesprekken achter dat daar ook een behoefte zat en hebben we dat ingevuld door een workshop toe te voegen aan het totale aanbod.

Juist het aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep, gecombineerd met het totale aanbod dat UBR Personeel biedt, zorgde dat het traject goed werd ontvangen door de deelnemers.

'Enthousiaste trainers met veel kennis en afwisselende vorm van digitale kennisoverdracht.'

Digitale leeromgeving

De trainingen werden live of via Webex gegeven. We combineerden de ‘live-sessies’ met het werken in onze eigen digitale leeromgeving (het LOC). Voor het onderdeel Rechtspositie en Wnra dat werd verzorgd door UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, werd alle lesstof via filmpjes, testen en blogs aangeboden. Zo konden we vervolgens in de livesessies aan de slag met oefenen met praktijksituaties.  Ook konden deelnemers in het LOC het lesmateriaal van de interactieve sessies terugvinden.

'De training overtrof mijn verwachtingen.'

Samenwerking met belastingdienst

Wat niet onbenoemd mag blijven is de intensieve samenwerking met de interne specialisten van de Belastingdienst. Zij werden betrokken bij alle modules. Zo gaven zij bij de modules Organisatieadvies en Meerjaren Personeelsplanning de vertaling van theorie naar de praktijk van de Belastingdienst. Het maakte dit opleidingstraject des te waardevoller.

Meer informatie

Vanzelfsprekend kan een traject zoals in dit artikel is beschreven voor ieder departement of organisatieonderdeel worden ontwikkeld. Mail met AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@rijksoverheid.nl voor meer informatie.