Bedrijfszorg werkt samen met klanten aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van de Rijksoverheid. Werkgeluk. Daar gaan ze voor. Maar hoe doen ze dat? Hoe werkt zo’n samenwerking? En wat levert het op?

Een gesprek met klantteammanager Bedrijfszorg Marc van der Hoek en strategisch preventiemedewerker Liesbeth Kroes van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoe ziet jullie samenwerking eruit?

Liesbeth: "Marc en ik weten elkaar goed te vinden. In het begin investeer je in het elkaar leren kennen en begrijpen van elkaars context. Gelijkwaardigheid is belangrijk, waardoor je niet alleen de relatie van afnemer-leverancier hebt, maar meer een partnerschap. Zonder vertrouwen kom je niet ver; dat is de basis.
Onze samenwerking is aan de ene kant structureel in het strategisch overleg met de diverse disciplines van Bedrijfszorg, zoals bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, reintegratieadviseur en anderen. Dat doen we ongeveer een keer per maand om goed aangehaakt te blijven bij wat er speelt in de organisatie en trends te kunnen signaleren. Marc en ik overleggen ook regelmatig ad-hoc. De lijnen zijn kort".

Marc: "Daar sluit ik me bij aan. Elkaar leren kennen is het allerbelangrijkst. Het gevoel hebben dat je eerlijk kunt zijn. Gelijkwaardig. Vandaar uit ontstaat de rest".

Liesbeth Kroes en Marc van der Hoek

Wat doen jullie om werkplezier te bevorderen bij de medewerkers van BZK?

Liesbeth: "Uit het medewerker onderzoek komt al een paar jaar naar voren dat de werkdruk als problematisch wordt ervaren bij sommige organisatieonderdelen. We proberen daar meer grip op te krijgen met het JD-R model*. Dit model  helpt managers en medewerkers om inzicht te krijgen in wat de oorzaken zijn van stressoren en aan welke knoppen ze kunnen draaien om meer werkplezier te organiseren.. Daarnaast proberen we de  tactisch preventiemedewerkers zo veel mogelijk mee te geven en te adviseren over de mogelijkheden".

Marc: "Vanuit Bedrijfszorg zijn we binnen BZK met een multidisciplinair team bezig met het JD-R model. We organiseren thematische bijeenkomsten om dat model te bespreken met managers en te bekijken hoe zij daar invulling aan kunnen geven. Dat doen we in samenwerking met de preventiemedewerkers. We maken het samenwerken in het klantteam nu concreet. Wie doet wat? Klantteams zijn een middel om te zorgen dat we veel meer impact hebben op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid".

Elke samenwerking kent hobbels. Wat gaat goed en wat kan beter?

Liesbeth: "De samenwerking gaat goed, maar de flexibiliteit van Bedrijfszorg om nieuwe klantwensen of andere dienstverlening te ontwikkelen is wel een verbeterpunt. Ik zie Bedrijfszorg als de aangewezen partij om daarin te makelen. Het is niet de bedoeling dat elk departement weer zelf inkooptrajecten gaat doen; daar wilden we juist van af.  Ik vind dat Bedrijfszorg meer mag  openstaan en meegroeien met de behoefte  van de klant naar een rijksbrede samenwerking met de andere dienstverleners voor gezamenlijk aanbod. De intenties zijn goed, maar de praktijk is weerbarstig".

Marc: "We snappen elkaars context en het is inderdaad geven en nemen binnen de kaders en uitgangspunten. Dat is heel belangrijk en hopelijk kunnen we er iets meer voortgang en beweging in krijgen. We hebben in het begin in de relatie geïnvesteerd en elkaar proberen te begrijpen. Dat begon met een ‘Benen op tafel sessie’: Wanneer worden we blij van elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Dat is een goede start geweest".

Wanneer zijn jullie tevreden?

Marc: "Ik streef graag naar meer dan tevredenheid. Maar ik ben blij als we goede resultaten halen en er nog meer energie komt op de samenwerking, dat we elkaar versterken en beter maken. We hebben elkaar heel erg nodig. Je kunt het niet los van elkaar zien".

Liesbeth: "Ik ben tevreden als onze inspanningen zichtbaar effect krijgen. Dat preventie op de agenda staat dat het eigen regie model gaat werken. Het verzuim is al gedaald door coronatijd, maar er is nog veel werk te doen. Ik ben blij als de organisatie en mijn collega’s van HRM advies en de preventiemedewerkers tevreden zijn met de ondersteuning die ze van UBR|Bedrijfszorg krijgen. En wanneer Bedrijfszorg door ontwikkelt samen met klanten. Daar werk ik graag aan mee".

*Combinatie van stress- en energiebronnen bepalen mate van bevlogenheid

Het Job Demands-Resources model (JD-R model) veronderstelt dat hoge werkeisen (job demands) stressreacties en ongezondheid tot gevolg hebben. Andersom leidt het beschikken over veel energiebronnen (job resources) tot hogere motivatie en productiviteit. Werkeisen zijn alleen stressvol als de inspanningen om daaraan te voldoen te hoog zijn. Of als iemand onvoldoende kan herstellen daarvan.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bezoek dan de website van Bedrijfszorg en volg ons op LinkedIn