Eén van de aandachtsgebieden van UBR|Organisatie-inrichting (UBR|OI) is actualisering en vernieuwing van het Functiegebouw Rijk (FGR). Voor degenen die niet goed bekend zijn met het FGR geven we een beknopte uitleg in het kader.

Het FGR is een rijksbreed P&O-instrument dat helpt richting te geven aan werken bij de Rijksoverheid. Het FGR is zodanig opgebouwd dat alle werkzaamheden binnen het Rijk vallen binnen één van de 8 functiefamilies van het FGR. Een functiefamilie is een verzameling van werkzaamheden of werkpakketten die qua aard een grote verwantschap met elkaar hebben. Elke functiefamilie kent een aantal functiegroepen die elk een aantal schaalniveaus bestrijkt. Een functiegroep is een verzameling van werkzaamheden binnen een functiefamilie met vergelijkbare resultaten en gedrag. Het FGR beschrijft kort en bondig welke resultaten en kwaliteiten van een medewerker worden verwacht. Het FGR biedt daarmee de basis voor medewerkers en leidinggevenden voor het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in personeelsgesprekken. Het FGR geeft inzicht in loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid door de loopbaan- en leerlijnen. Het FGR is hiermee een instrument dat uitstekende managementinformatie biedt en een goed hulpmiddel is om organisaties op een simpele manier in te richten. Ook maakt het een goede vergelijking van functies en functiegroepen binnen de Rijksoverheid mogelijk.

Zo nu en dan sluit een nieuwe organisatie aan op het FGR, zo ook Staatsbosbeheer in 2021. Dit traject is begeleid door de adviseurs van UBR|OI. Projectleider Karin Spaansen spreekt in dit interview met Sylvo Thijsen (directeur bij Staatsbosbeheer) en Suzanne van Buuren (adviseur organisatieontwikkeling) over hun geslaagde samenwerking.

Wat heeft Staatsbosbeheer doen besluiten om aan te sluiten op het FGR, is de eerste vraag van Karin. Sylvo start met te vertellen dat Staatsbosbeheer het eigen functiehuis wilde actualiseren, moderniseren en het aantal functies verminderen. “Staatsbosbeheer bevindt zich in het publieke domein en wij volgen de CAO Rijk. Aansluiting bij dit rijksbrede instrument was daarom voor de hand liggend. Het is mooi dat we nu dezelfde taal spreken en dat onderlinge mobiliteit bevorderd wordt.” Suzanne vult aan dat HRM enthousiast is dat met behulp van FGR de ontwikkelperspectieven zo mooi in beeld gebracht worden; de loopbaanpaden en het naast elkaar leggen van functies, ook uit verschillende groepen. Het ontwikkelgericht spreekt erg aan.

Karin is benieuwd wat de grootste uitdagingen waren bij aanvang van het traject. Volgens Suzanne was de allergrootste uitdaging dat het hart van de organisatie, de boswachters niet ingedeeld konden worden in het FGR. “Hun werkzaamheden pasten in geen enkele groep. We zijn   blij dat het mogelijk bleek om daarvoor nieuwe groepen bij te bouwen.” Karin vult aan dat bij de ontwikkeling van de functiegroepen het Rijksbrede karakter leidend is geweest. Er is rekening gehouden met het feit dat ook andere organisaties met vergelijkbare natuur- en terreinwerkzaamheden van deze functiegroepen gebruik kunnen maken. Om die reden komen verwijzingen naar Staatsbosbeheer in de functiegroepen niet voor.

We zijn benieuwd hoe Staatsbosbeheer en UBR|OI deze klus geklaard hebben. Suzanne legt uit dat er twee projectgroepen gevormd zijn. Eén voor de conversie van de functies van Staatsbosbeheer naar het FGR en één voor de bijbouw. De conversie is met behulp van UBR|OI grotendeels ‘achter het bureau’ gedaan en vervolgens afgestemd met leidinggevenden. Voor de bijbouw heeft een groep van zes boswachters en twee leidinggevenden samen met een HR-collega hard gewerkt om de (actuele) werkzaamheden goed in beeld te krijgen en te omschrijven. En dat ook weer een beetje los te laten voor de generieke beschrijvingen van FGR. “De mooiste functies van Nederland zijn nu onderdeel van FGR en mobiliteit van en naar deze functies is goed in beeld.” Op dat feit is Staatsbosbeheer het meeste trots, aldus Sylvo.

Als laatste horen graag welke toegevoegde waarde de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en UBR|OI heeft gehad. Suzanne trapt af: “Wij kenden deze tak van UBR nog niet maar we hebben goed en constructief samengewerkt. Het is fijn dat UBR|OI het ‘Haagsche traject’ voor haar rekening nam omdat ze daar goed de weg weten. De adviseurs zijn mooi met ons meegegroeid in het bijbouwtraject en kregen daardoor ook echt zicht op de werkzaamheden van de boswachters.” Karin sluit af: “Wij zien het traject echt als een coproductie. Ervaring met en kennis van de organisatie van Staatsbosbeheer hebben wij bij UBR|OI (nog) niet. Deze inbreng heeft Staatsbosbeheer zelf geleverd. Wij hebben kennis, expertise en ervaring van het FGR ingebracht. En met trots durf ik wel te zeggen dat de HR-discipline van Staatsbosbeheer het FGR inmiddels goed in de vingers heeft. En dat is een mooie prestatie. Want overstappen van functiegebouw kan worden vergeleken met het leren spreken van een andere taal. De weg ligt open om samen met medewerkers en management van Staatsbosbeheer het FGR goed te gebruiken. En natuurlijk helpen wij Staatsbosbeheer als er vragen zijn.”

Meer informatie

Heb je vragen over het Functiegebouw Rijk? Bijvoorbeeld over bijbouw of het opstellen en toepassen van raamwerken stramienen? Neem dan contact op met de adviseurs van Organisatie-inrichting via: organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl.